Menu Close

2023 m. kovo 13-17 dienomis mūsų priešmokyklinukai dalyvauja edukaciniame renginyje „DRAUGIŠKOJI SEU (socialinio emocinio ugdymo)  DRAMBLIADA“, kurią organizuoja VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ ir Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija. Džiaugiamės, kad šis renginys jau tampa gražia tradicija!

Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. Olimpiados organizavimu ir užduočių atlikimu siekiama skatinti ne konkurenciją, bet dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą.

DRAMBLIADOS uždaviniai:

– Renginio metu ugdyti(s) 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą;

– Įtraukti net tik ugdytinius, bet ir suteikti galimybę dalyvauti tėvams bei mokytojams;

– Įsivertinti ir stebėti asmeninę bei ugdytinių pažangą.

Skip to content