Menu Close

Istorija

ISTORIJA

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis įsikūrė Vilniaus rajono Mickūnų miestelyje, 14 km į rytus nuo Vilniaus. Darželis įsteigtas Vilniaus apskrities viršininko  1997 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1115 „Dėl ikimokyklinių įstaigų ir pradinių mokyklų steigimo“, įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 195004430. 1998 m. kovo 31 d. savo veiklą pradėjo 4 ikimokyklinio ugdymo grupės, kurias lankė 50 vaikų.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. darželio savininko teises ir pareigas vykdo – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Vykstant Mickūnų seniūnijos plėtrai, keičiantis demografinei padėčiai, 2018 m. rugsėjo 1 d. duris atvėrė 5-ta ikimokyklinio ugdymo grupė, kurios steigimą dalinai finansavo Gražinos Landsbergienės paramos fondas

Šiuo metu darželyje veikia 5 ugdymo grupės,  kurias lanko 90 ikimokyklinio amžiaus (nuo 2 iki 7 metų) vaikų iš Mickūnų mstl. bendruomenės šeimų. Ugdomoji kalba – lietuvių. Apie 50 proc. vaikų auga kitakalbėje aplinkoje (lenkų, rusų, baltarusių). Darželis ypatingą dėmesį skiria kitakalbių vaikų ugdymui valstybine kalba. Nepažeidžiant prigimtinės vaikų teisės į gimtąją kalbą, sudaromos palankios sąlygos lietuvių kalbos įgūdžiams plėtoti.

Šiandieną darželis yra aktyvus, veiklus, atviras naujovėms ir nuolat besikeičiantis, atliepiant bendruomenės poreikius. Puoselėjamos darželio bendruomenės vertybės: pagarba, pasitikėjimas, mandagumas, tolerancija, kūrybiškumas, bendradarbiavimas.

Daželyje ugdant vaikus orientuojamasi į jų poreikių tenkinimą, kompetencijų plėtotę, skatinama ir vertinama vaikų saviraiška, kūrybiškumas. Ugdytiniai aktyviai dalyvauja regiono ir šalies projektinėse veiklose  ir renginiuose.

Mickūnų vaikų lopšelis darželis turi savo logotipą, himną.

Skip to content