Menu Close

Mokesčių už vaikų išlaikyma tvarkos aprašas

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mokyklose, kuriose SMSM įgyvendina savininko teises ir pareigas, nustatymo tvarkos aprašas

SMSM_isakymas_dėl_islaikymo-1 (1)

Skip to content