Menu Close

Vaikų priėmimo tvarka

VAIKŲ PRIĖMIMO Į MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELĮ – DARŽELĮ

TVARKA

CENTRALIZUOTA VAIKŲ PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ TVARKA   

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c421e3b0708511edbc04912defe897d1

Prašymai priimti vaiką į įstaigą teikiami per Centralizuotą vaikų priėmimo informacinę sistemą https://www.registruok.lt/

Registravimo sistemos registruok.lt tėvams vartotojo vadovas

Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd124160d9bf11ed9978886e85107ab2

 

Skip to content