Menu Close

Paslaugos

MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE TEIKIAMOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PASLAUGOS

Už vaiko išlaikymą  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka  LR švietimo ir mokslo ministro nustatyto dydžio mokestį.

 

LOGOPEDO PAGALBA

 • Kalbos sutrikimo diagnostika ir korekcija;
 • Ugdytinių tėvų (globėjų) prevencinis konsultavimas dėl kalbos sutrikimo pašalinimo;
 • Metodinių rekomendacijų rengimas;
 • Paslauga teikiama nemokamai.

SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA

 • Vaikų adaptacija;
 • Tėvų informavimas apie teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • Pagalba tėvams ugdant savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
 • Elgesio ir socialinės problemos;
 • Pprevencinės programos;
 • Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, socialiniais partneriais.

MENINIO UGDYMO PEDAGODO PASLAUGA

 • Vaikų muzikinio meninio ugdymo organizavimas
 • Vaikų švenčių, muzikinių renginių paruošimas ir pristatymas bendruomenei;
 • Pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas muzikinio meninio ugdymo klausimais;
 • Ugdytinių muzikinių gebėjimų nustatymas ir vertinimas.

PAPILDOMO UGDYMO PEDAGOGO (CHOREOGRAFO) PASLAUGA

 • Vaikų choreografijos pagrindų ugdymas;
 • Grupinių ir individualių šokių pamokėlių vedimas;
 • Vaikų švenčių ir muzikinių renginių organizavimas;
 • Paslauga teikiama nemokamai.

 ATSIŽVELGIANT Į TĖVŲ PAGEIDAVIMUS,

ĮSTAIGOJE ORGANIZUOJAMAS PAPILDOMAS UGDYMAS: 

 •  dailės studija   „Menų vaikai“; vadovė Alė Mulienė

Daugiau informacijos: www.facebook.com/menuvaikai  www.menuvaikai.lt

 • šokio studija „Daigeliai“; vadovė Reda Rutkauskienė

gele

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis dalyvauja ES programoje  

„Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (LR žemės ūkio ministro 2017-09-21 įsakymas Nr. 3d-599 „Dėl vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“).

Programa parengta siekiant pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojama vaisių ir daržovių dienos norma vienam asmeniui yra 400 g.

Už šios programos koordinavimą Lietuvoje atsakinga Žemės ūkio ministerija, o už įgyvendinimą – VĮ Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

                NEMOKAMAI mūsų vaikai gauna

 • Termiškai apdorotą pieną – 6  kartus per mėnesį;
 • Jogurtą – 2 kartus per mėnesį;
 • Sūrio lazdeles – 1 kartą per mėnesį;
 • Obuolius – 5 kartus per mėnesį;
 • Morkas – 2 kartus per mėnesį;
 • Obuolių sultis – 1 kartą per mėnesį.

2021-02-21_22-53-48


Informacija apie vaikui skiriamą šios programos produktą yra įrašoma dienos valgiaraštyje ir patalpinama grupių informaciniuose stenduose.

 

 

Skip to content