Menu Close

Socialinio pedagogo paslaugos

SOCIALINIO PEDAGOGO PASLAUGA

 • Vaikų adaptacija;
 • Tėvų informavimas apie teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • Pagalba tėvams ugdant savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
 • Elgesio ir socialinės problemos;
 • Prevencinės programos;
 • Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, socialiniais partneriais.

 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galimybes, poreikius, gebėjimus, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių vaikams, bendradarbiaujant su pedagogais, vaikų tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

 

Bendradarbiavimas:

 • Pagalba mokytojams, rengiant individualias ugdymo programas;
 • Viešųjų ryšių palaikymas su socialiniais partneriais;
 • Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Prevencinis darbas, projektinė veikla, vaikų socialinių įgūdžių ugdymas
 • Pagalba tėvams (globėjams), vaiko atstovams ugdant vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas.
 • Šviečiamoji veikla.
 • Tiriamoji veikla (anketavimas).
 • Atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai.
 • Vaikų nemokamo maitinimo organizavimo priežiūra.
Skip to content