Menu Close

Metodinė diena

Lapkričio 9 d. Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje vyko metodinė diena „Šokio svarba ir reikšmė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“, kurią rengė Mickūnų vaikų lopšelio-darželio šokio mokytoja metodininkė Reda. Šio renginio tikslas – pasidalyti žiniomis ir idėjomis, kurias mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai galės  pritaikyti savo kasdieniniame darbe, skatinti bendrauti, bendradarbiauti, gilinti ir tobulinti kompetencijas.

Metodinėje dienoje dalyvavo kolegės iš Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio, iš Lavoriškių gimnazijos, Vilniaus  lopšelio-darželio “Žirniukas”, Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos. Savo patirtimi dalinosi Riešės gimnazijos pedagogės.

Renginys skirtas šokiui, jo svarbai  vaiko ugdyme, mokytojo darbe. Buvo pristatytos priemonės, naudojamos šokio veikloje, pasakos metodas, naudojant IT priemones, muzikos integravimas į projektines veiklas, parodyta šokio pamoka, supažindinant su lietuvių liaudies šokiu ir apavu – klumpėmis.

Mokytojai diskutavo, dalijosi patirtimi, tobulino kompetencijas. Stiprino bendrystės jausmą, kolegialų bendradarbiavimą.

Tobulėjimui ribų nėra – todėl mokomės vieni iš kitų, dalinamės gerąja patirtimi ir tobulėjame.

Skip to content